Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Τοποθεσίες Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κέρκυρας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 13, 2017, 01:30 (EEST)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 16:57 (EEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.082680738924736,39.789691856333334],[20.082680738924736,39.41000641771933], [19.74298623811559,39.41000641771933],[19.74298623811559,39.789691856333334], [20.082680738924736,39.789691856333334]]] }