Έκταση συνόλου δεδομένων

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Τοποθεσίες Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κέρκυρας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 14, 2023, 11:17 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 14, 2023, 11:15 (UTC)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.082680738924736,39.789691856333334],[20.082680738924736,39.41000641771933], [19.74298623811559,39.41000641771933],[19.74298623811559,39.789691856333334], [20.082680738924736,39.789691856333334]]] }