Δήμος Κέρκυρας

Ο Δήμος Κέρκυρας είναι δήμος της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών που συστάθηκε το 2011 με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)). Είναι ένας αμιγής νησιωτικός Δήμος και προέκυψε από την συνένωση των 12 καποδιστριακών δήμων και 3 κοινοτήτων.