Έκταση συνόλου δεδομένων

Τοποθέτηση Ειδικά Διαμορφωμένων Πλαισίων για την Προβολή Υπαίθριων Διαφημίσεων

Καθορισμός θέσεων χωροθέτησης διαφημιστικών πλαισίων στο Δήμο Κέρκυρας σύμφωνα με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 9-489/30-09-2015

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 14, 2023, 11:07 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 14, 2023, 11:05 (UTC)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.934105078459325,39.80119702972261],[19.934105078459325,39.598900240667795], [19.70299359702297,39.598900240667795],[19.70299359702297,39.80119702972261], [19.934105078459325,39.80119702972261]]] }