Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Τοποθέτηση Ειδικά Διαμορφωμένων Πλαισίων για την Προβολή Υπαίθριων Διαφημίσεων

Καθορισμός θέσεων χωροθέτησης διαφημιστικών πλαισίων στο Δήμο Κέρκυρας σύμφωνα με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 9-489/30-09-2015

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 13, 2017, 01:34 (EEST)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 16:57 (EEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.934105078459325,39.80119702972261],[19.934105078459325,39.598900240667795], [19.70299359702297,39.598900240667795],[19.70299359702297,39.80119702972261], [19.934105078459325,39.80119702972261]]] }