Παροχές ΔΕΗ Δήμου Κέρκυρας

Περιγράφονται οι θέσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παροχών ΔΕΗ Δήμου Κέρκυρας (απογραφή έτους 2018)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 14, 2023, 11:02 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 14, 2023, 11:00 (UTC)