Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Διανομή Ορθοφωτογραφιών Δήμου Κέρκυρας

Περιγράμματα (footprints) Ορθοφωτογραφιών Δήμου Κέρκυρας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 11, 2017, 10:57 (EEST)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 17:11 (EEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.152083956785127,39.86141464421205],[20.152083956785127,39.32569524602694], [19.605149055886976,39.32569524602694],[19.605149055886976,39.86141464421205], [20.152083956785127,39.86141464421205]]] }