Έκταση συνόλου δεδομένων

Διανομή Ορθοφωτογραφιών Δήμου Κέρκυρας

Περιγράμματα (footprints) Ορθοφωτογραφιών Δήμου Κέρκυρας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 14, 2023, 10:58 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 14, 2023, 10:56 (UTC)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.152083956785127,39.86141464421205],[20.152083956785127,39.32569524602694], [19.605149055886976,39.32569524602694],[19.605149055886976,39.86141464421205], [20.152083956785127,39.86141464421205]]] }