Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού

Σημεία δικτύου ηλεκτροφωτισμού πόλης της Κέρκυρας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 13, 2017, 01:14 (EEST)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 17:01 (EEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.927143428133675,39.62781388865831],[19.927143428133675,39.61169772018514], [19.902843655733523,39.61169772018514],[19.902843655733523,39.62781388865831], [19.927143428133675,39.62781388865831]]] }