Έκταση συνόλου δεδομένων

Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού

Σημεία δικτύου ηλεκτροφωτισμού πόλης της Κέρκυρας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 14, 2023, 10:38 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 14, 2023, 10:36 (UTC)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.927143428133675,39.62781388865831],[19.927143428133675,39.61169772018514], [19.902843655733523,39.61169772018514],[19.902843655733523,39.62781388865831], [19.927143428133675,39.62781388865831]]] }