Έκταση συνόλου δεδομένων

Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Τοποθεσίες Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κέρκυρας. Σε αυτό το γεωχωρικό σύνολο δεδομένων περιγράφονται οι θέσεις των Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κέρκυρας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 14, 2023, 10:20 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 14, 2023, 10:18 (UTC)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.922580738455554,39.76886478242498],[19.922580738455554,39.612195728631114], [19.69007983820318,39.612195728631114],[19.69007983820318,39.76886478242498], [19.922580738455554,39.76886478242498]]] }