Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Τοποθεσίες Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κέρκυρας. Σε αυτό το γεωχωρικό σύνολο δεδομένων περιγράφονται οι θέσεις των Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κέρκυρας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 12, 2017, 23:51 (EEST)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 6, 2017, 17:39 (EEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.922580738455554,39.76886478242498],[19.922580738455554,39.612195728631114], [19.69007983820318,39.612195728631114],[19.69007983820318,39.76886478242498], [19.922580738455554,39.76886478242498]]] }