Έκταση συνόλου δεδομένων

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τοποθεσίες Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Κέρκυρας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 14, 2023, 10:05 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 14, 2023, 10:04 (UTC)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.0660393308176,39.80422679499367],[20.0660393308176,39.4122930215115], [19.70629892961782,39.4122930215115],[19.70629892961782,39.80422679499367], [20.0660393308176,39.80422679499367]]] }