Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Ισοϋψείς Καμπύλες 25m

Ισοϋψείς Καμπύλες 25m

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 13, 2017, 00:54 (EEST)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 17:09 (EEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.12090728387361,39.83016345820291],[20.12090728387361,39.342194792210854], [19.62455399234844,39.342194792210854],[19.62455399234844,39.83016345820291], [20.12090728387361,39.83016345820291]]] }