Έκταση συνόλου δεδομένων

Ισοϋψείς Καμπύλες 25m

Ισοϋψείς Καμπύλες 25m

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 14, 2023, 10:12 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 14, 2023, 09:55 (UTC)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.12090728387361,39.83016345820291],[20.12090728387361,39.342194792210854], [19.62455399234844,39.342194792210854],[19.62455399234844,39.83016345820291], [20.12090728387361,39.83016345820291]]] }