Έκταση συνόλου δεδομένων

Εκπαίδευση

Θέσεις κτιρίων εκπαίδευσης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 14, 2023, 10:11 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 14, 2023, 09:48 (UTC)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.071125662591832,39.80203129066962],[20.071125662591832,39.40923956488163], [19.673101764533158,39.40923956488163],[19.673101764533158,39.80203129066962], [20.071125662591832,39.80203129066962]]] }