Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Εκπαίδευση

Θέσεις κτιρίων εκπαίδευσης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 3, 2019, 10:42 (EET)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 17:12 (EEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.071125662591832,39.80203129066962],[20.071125662591832,39.40923956488163], [19.673101764533158,39.40923956488163],[19.673101764533158,39.80203129066962], [20.071125662591832,39.80203129066962]]] }