Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Διανομή ΕΓΣΑ87 1:1000

Διανομή ΕΓΣΑ87 1:1000

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 11, 2017, 10:58 (EEST)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 17:05 (EEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.13454847009153,39.92586160234138],[20.13454847009153,39.31714825952448], [19.385423003901433,39.31714825952448],[19.385423003901433,39.92586160234138], [20.13454847009153,39.92586160234138]]] }