Έκταση συνόλου δεδομένων

Διανομή ΕΓΣΑ87 1:1000

Διανομή ΕΓΣΑ87 1/1000

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 14, 2023, 10:10 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 14, 2023, 09:18 (UTC)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.13454847009153,39.92586160234138],[20.13454847009153,39.31714825952448], [19.385423003901433,39.31714825952448],[19.385423003901433,39.92586160234138], [20.13454847009153,39.92586160234138]]] }