Σημεία Υδροληψίας

Σημειακό σύνολο δεδομένων με τα σημεία υδροληψίας.Πηγή:ΕΜΣΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 19, 2023, 07:42 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 18, 2023, 15:21 (UTC)
Spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.3808211174554,39.348271350191],[19.3808211174554,39.9086934700091], [20.1193472724621,39.348271350191],[20.1193472724621,39.9086934700091]]] }