Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Περιοχές Δικτύου Natura 2000

Περιοχές Natura 2000 όπως είναι αναρτημένες στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 13, 2017, 00:45 (EEST)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 16:47 (EEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.07978752187143,39.918031170830496],[20.07978752187143,39.39561245208857], [19.3492491576856,39.39561245208857],[19.3492491576856,39.918031170830496], [20.07978752187143,39.918031170830496]]] }