Λατομεία σχιστολιθικών

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων με τα λατομεία σχιστολιθικών.Πηγή:ΥΠΕΝ(2023)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 18, 2023, 15:18 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 18, 2023, 15:18 (UTC)
Spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.861468609073,39.7953481064758],[19.861468609073,39.7974362250639], [19.8646979709175,39.7953481064758],[19.8646979709175,39.7974362250639]]] }