Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Δοικητική Διαίρεση Καλλικράτης Δ. Κέρκυρας

Δοικητική Διαίρεση Δήμου Κέρκυρας σύμφωνα με το Προγραμμα Καλλικράτης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 12, 2017, 23:44 (EEST)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 17:14 (EEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.12763076019297,39.920507326767606],[20.12763076019297,39.32117218976005], [19.366841136421606,39.32117218976005],[19.366841136421606,39.920507326767606], [20.12763076019297,39.920507326767606]]] }