Αρχαιολογικοί Χώροι

Πολυγωνικό επίπεδο των αρχαιολογικών χώρων. Πηγή:www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 18, 2023, 15:05 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 18, 2023, 15:05 (UTC)
Spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.6721331092432,39.3497743872017],[19.6721331092432,39.8272625116772], [20.1073042643645,39.3497743872017],[20.1073042643645,39.8272625116772]]] }