Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Υπόγειοι Κάδοι

Το σύνολο γεωχωρικών δεδομένων περιγράφει τις θέσεις των υπόγειων κάδων στην πόλη της Κέρκυρας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 12, 2017, 23:39 (CEST)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 15:37 (CEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.928682115915088,39.62730022485315],[19.928682115915088,39.59148889415637], [19.90372330190267,39.59148889415637],[19.90372330190267,39.62730022485315], [19.928682115915088,39.62730022485315]]] }