Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού

Σημεία δικτύου ηλεκτροφωτισμού πόλης της Κέρκυρας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 13, 2017, 00:14 (CEST)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 16:01 (CEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.927143428133675,39.62781388865831],[19.927143428133675,39.61169772018514], [19.902843655733523,39.61169772018514],[19.902843655733523,39.62781388865831], [19.927143428133675,39.62781388865831]]] }