Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τοποθεσίες Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Κέρκυρας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 12, 2017, 23:01 (CEST)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 16:07 (CEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.0660393308176,39.80422679499367],[20.0660393308176,39.4122930215115], [19.70629892961782,39.4122930215115],[19.70629892961782,39.80422679499367], [20.0660393308176,39.80422679499367]]] }