Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Ισοϋψείς Καμπύλες 25m

Ισοϋψείς Καμπύλες 25m

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 12, 2017, 23:54 (CEST)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 16:09 (CEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.12090728387361,39.83016345820291],[20.12090728387361,39.342194792210854], [19.62455399234844,39.342194792210854],[19.62455399234844,39.83016345820291], [20.12090728387361,39.83016345820291]]] }