Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Εκπαίδευση

Θέσεις κτιρίων εκπαίδευσης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 13, 2017, 00:30 (CEST)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 16:12 (CEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.071125662591832,39.80203129066962],[20.071125662591832,39.40923956488163], [19.673101764533158,39.40923956488163],[19.673101764533158,39.80203129066962], [20.071125662591832,39.80203129066962]]] }