Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Δοικητική Διαίρεση Καλλικράτης Δ. Κέρκυρας

Δοικητική Διαίρεση Δήμου Κέρκυρας σύμφωνα με το Προγραμμα Καλλικράτης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 12, 2017, 22:44 (CEST)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 16:14 (CEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.12763076019297,39.920507326767606],[20.12763076019297,39.32117218976005], [19.366841136421606,39.32117218976005],[19.366841136421606,39.920507326767606], [20.12763076019297,39.920507326767606]]] }