Τεκτονικά ρήγματα

Γραμμικό σύνολο δεδομένων με τα τεκτονικά ρήγματα της περιοχής.Πηγή:ΙΓΜΕ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 18, 2023, 15:17 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 18, 2023, 15:16 (UTC)
Spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.6746993773414,39.4583552651228],[19.6746993773414,39.7945816963484], [19.9044051624483,39.4583552651228],[19.9044051624483,39.7945816963484]]] }