Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα 18 Δεκεμβρίου 2023
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα 19 Δεκεμβρίου 2023
Δημιουργήθηκε 18 Δεκεμβρίου 2023
Διαμόρφωση SHP
Άδεια Creative Commons Αναφορά
Datastore activeFalse
Has viewsTrue
Id414eb603-f8f0-41e6-9f10-57189ef1d301
Package id5c8ec139-b9ea-407d-a7e1-ae7d0112f0de
Position0
Stateactive