Ρήγματα

Γραμμικό σύνολο δεδομένων με τα ρήγματα της περιοχής.Πηγή:ΙΓΜΕ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 18, 2023, 15:11 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 18, 2023, 15:11 (UTC)
Spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.7904826733226,39.427438177137],[19.7904826733226,39.8162816819802], [20.0042690011971,39.427438177137],[20.0042690011971,39.8162816819802]]] }