Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα 18 Δεκεμβρίου 2023
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα 19 Δεκεμβρίου 2023
Δημιουργήθηκε 18 Δεκεμβρίου 2023
Διαμόρφωση SHP
Άδεια Creative Commons Αναφορά
Datastore activeFalse
Has viewsTrue
Idc1cd09dd-20f2-4940-b842-e915e9243f39
Package id7c8619ef-ca8c-4ee2-9fa5-51b2cc4cd11e
Position0
Stateactive