Ποτάμια

Γραμμικό σύνολο δεδομένων με τα ποτάμια.Πηγή:ΙΓΜΕ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 19, 2023, 07:45 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 18, 2023, 15:19 (UTC)
Spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.5126627144373,0.0025854025658242],[19.5126627144373,0.0025902319129886], [19.5126693069798,0.0025854025658242],[19.5126693069798,0.0025902319129886]]] }