Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων - Ευρείες ζώνες ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα / Υδατοκαλλιέργεια

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει ζώνες ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα / Υδατοκαλλιέργεια.Πηγή:ΥΠΕΝ(2023)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 18, 2023, 14:50 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 18, 2023, 14:49 (UTC)
Spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.8350657439478,39.4341956225309],[19.8350657439478,39.8242414831607], [19.934147052434,39.4341956225309],[19.934147052434,39.8242414831607]]] }