Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων - Ζώνες Τοπίου

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τις ζώνες τοπίου.Πηγή:ΥΠΕΝ(2023)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 18, 2023, 14:48 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 18, 2023, 14:47 (UTC)
Spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.3533604508858,39.328115098313],[19.3533604508858,39.9241155732013], [20.1353980732543,39.328115098313],[20.1353980732543,39.9241155732013]]] }