Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων - Υψομετρικές ζώνες

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει με τις υψομετρικές ζώνες.Πηγή:ΥΠΕΝ(2023)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 18, 2023, 14:57 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 18, 2023, 14:56 (UTC)
Spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.3710328324655,39.3347384246864],[19.3710328324655,39.9173588107605], [20.1233814763938,39.3347384246864],[20.1233814763938,39.9173588107605]]] }