Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων - Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ)

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τις Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ).Πηγή:ΥΠΕΝ(2023)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 18, 2023, 14:52 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 18, 2023, 14:51 (UTC)
Spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.3500415853131,39.3914316371481],[19.3500415853131,39.9527141384617], [20.012182490196,39.3914316371481],[20.012182490196,39.9527141384617]]] }