Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων - Ευρείες ζώνες εκτεθειμένες σε κινδύνους

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τις ζώνες εκτεθειμένες σε κινδύνους.Πηγή:ΥΠΕΝ(2023)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 18, 2023, 15:00 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 18, 2023, 15:00 (UTC)
Spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.6268163215269,39.3443560343153],[19.6268163215269,39.8309638054055], [20.1231857534845,39.3443560343153],[20.1231857534845,39.8309638054055]]] }