Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων - Ευρείες ζώνες ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα / Γεωργική Γη, Πτηνοτροφία, Βοσκότοποι

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει με τις ζώνες ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα / Γεωργική Γη, Πτηνοτροφία, Βοσκότοποι.Πηγή:ΥΠΕΝ(2023)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 18, 2023, 14:59 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 18, 2023, 14:58 (UTC)
Spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.3707381159988,39.3365107707229],[19.3707381159988,39.9177404626491], [20.1231395467829,39.3365107707229],[20.1231395467829,39.9177404626491]]] }