Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων - Διοικητική και Κοινωνική Υποδομή

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τη Διοικητική και Κοινωνική Υποδομή.Πηγή:ΥΠΕΝ(2023)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 18, 2023, 14:54 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 18, 2023, 14:53 (UTC)
Spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.3708403694685,39.3241602058421],[19.3708403694685,39.9194012860548], [20.1238940597378,39.3241602058421],[20.1238940597378,39.9194012860548]]] }