Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων - Διαχείριση Απορριμμάτων / Αποβλήτων (Μονάδες Υποδομών)

Σημειακό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει μονάδες απορριμμάτων/αποβλήτων.Πηγή:ΥΠΕΝ(2023)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 18, 2023, 14:47 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 18, 2023, 14:46 (UTC)
Spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.3932654617733,39.371418042191],[19.3932654617733,39.9140981453573], [20.0938025422189,39.371418042191],[20.0938025422189,39.9140981453573]]] }