Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων - Χωρικές ενότητες

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τις Χωρικές ενότητες.Πηγή:ΥΠΕΝ(2023)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 18, 2023, 15:02 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 18, 2023, 15:01 (UTC)
Spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.3708403694685,39.3241602058421],[19.3708403694685,39.9195981148926], [20.1296824180958,39.3241602058421],[20.1296824180958,39.9195981148926]]] }