Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Nήσων - Αναπτυξιακές ενότητες

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει με τις αναπτυξιακές ενότητες.Πηγή:ΥΠΕΝ(2023)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 18, 2023, 14:55 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 18, 2023, 14:55 (UTC)
Spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.3242325049478,39.2964438459591],[19.3242325049478,39.9518106666364], [20.1997753056286,39.2964438459591],[20.1997753056286,39.9518106666364]]] }