Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Κόμβοι Οπτικών Ινών

Κόμβοι Οπτικών Ινών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 11, 2017, 11:04 (EEST)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 17:01 (EEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.92896453783797,39.64630955194317],[19.92896453783797,39.613569008235864], [19.85043493843693,39.613569008235864],[19.85043493843693,39.64630955194317], [19.92896453783797,39.64630955194317]]] }