Γεωλογικός χάρτης

Πολυγωνικό επίπεδο με τα επέπεδα του γεωλογικού χάρτη. Πηγή:ΙΓΜΕ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 18, 2023, 15:13 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 18, 2023, 15:12 (UTC)
Spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[19.3708403160042,39.3241601902261],[19.3708403160042,39.9194012722405], [20.1238940068705,39.3241601902261],[20.1238940068705,39.9194012722405]]] }