Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Διανομή ΕΓΣΑ87 1:5000

Διανομή ΕΓΣΑ87 1:5000

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 11, 2017, 10:56 (EEST)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 17:08 (EEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.153495294250472,39.94276449946033],[20.153495294250472,39.31447768512555], [19.318604066568735,39.31447768512555],[19.318604066568735,39.94276449946033], [20.153495294250472,39.94276449946033]]] }