Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Διανομή Ψηφιακού Μοντέλου Εδαφους

Διανομή (footprints) Ψηφιακού Μοντέλου Εδαφους (DTM) κλίμακας 1:5000

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 20, 2023, 15:05 (EET)
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017, 17:13 (EEST)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[20.15366835381103,39.86259852289449],[20.15366835381103,39.32445891654925], [19.603605157372236,39.32445891654925],[19.603605157372236,39.86259852289449], [20.15366835381103,39.86259852289449]]] }