Περιοχές Δικτύου Natura 2000 (CSV)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:NATURA&outputformat=csv&format_options=charset:UTF-8

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Περιοχές Natura 2000 όπως είναι αναρτημένες στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος

Πηγή : Περιοχές Δικτύου Natura 2000

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου

Data Dictionary

Column Type Label Περιγραφή
FID text
gid numeric
the_geom text
Sitecode text
Sitename text
Release_Date timestamp
MS text
Sitetype text

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Data last updated Ιούλιος 10, 2017
Metadata last updated Ιούλιος 10, 2017
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017
Διαμόρφωση CSV
Άδεια License not specified
createdπάνω από 3 έτη πριν
datastore activeTrue
formatCSV
idbe428c1b-c4e3-42bc-a301-814bcb3c4dae
package idee292bbe-50c8-4f45-b7b6-e57ddc0f0d7a
position3
revision idd704f14f-298d-495b-b0bf-39b2d6e27a78
stateactive