Περιοχές Δικτύου Natura 2000 (Shapefile)

URL: http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=corfu:NATURA&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Περιοχές Natura 2000 όπως είναι αναρτημένες στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος

Πηγή : Περιοχές Δικτύου Natura 2000

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Data last updated Ιούλιος 10, 2017
Metadata last updated Ιούλιος 10, 2017
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2017
Διαμόρφωση SHP
Άδεια License not specified
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatSHP
ida239aef2-68d7-4289-9274-0f888ab339c0
package idee292bbe-50c8-4f45-b7b6-e57ddc0f0d7a
position1
revision idbd401bc6-055d-4af1-b70c-0d8fa3f2a6d4
stateactive